Doradztwo w sprawach związanych z nieruchomościami Agnieszka Siekanko

AS/Doradztwo

Świadczymy usługi doradztwa obejmujące m.in.:

  • Budowanie strategii dla projektów deweloperskich,
  • Doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości oraz oceny opłacalności inwestycji,
  • Określenie najkorzystniejszego sposobu wykorzystania nieruchomości,
  • Porady związane z zakupem nieruchomości,
  • Doradztwo w zakresie spraw spornych, m.in.: opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłat planistycznych, adiacenckich, spadkowych, itp.

Usługi doradztwa kierowane są do wszystkich uczestników rynku tj. jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, deweloperów, podmiotów komercyjnych.

© Agnieszka Siekanko Rzeczoznawca Majątkowy, ul Brzozowa 3, 61-429 Poznań, tel: +48 502 653 803

Polityka prywatności